Verminder C0 2 uitstoot

Doordat de lineaire stuursystemen van GreenSteering® de trailer dwingen om de bochten optimaal te volgen, wordt het schuren van de banden op de weg tot 75% verminderd. Dit resulteert in een tot 12% lagere C02-emissie.
Vraag uw transportbedrijf om een ​​GreenSteering® lineair gestuurde oplegger en bescherm het milieu ook voor de volgende generaties.
De toelichting:
Het schuren van banden is hetzelfde als tijdens het remmen met jouw voet op het gaspedaal te rijden! Wat gebeurt er…..? Je hebt meer kracht nodig om jouw snelheid te behouden dus geef je meer gas. Dat wordt in de portemonnee gevoeld want het brandstof gebruik gaat omhoog. Het effect op het milieu? Veel hogere C02-emissies.
Precies dit gebeurt als een trailer geen GreenSteering® lineaire asbesturing heeft. Elke bocht vooruit en achteruit met een zogenaamde starre oplegger (dus zonder GreenSteering®) zorgt ervoor dat de banden zwaar over het wegdek schuren. Dit is exact hetzelfde als remmen. Energie wordt vernietigd die opnieuw moet worden binnengebracht aangevoerd om de snelheid te behouden. Dus de chauffeur geeft meer gas, wat tot een (veel) hoger brandstofverbruik leidt. Dit resulteert in een (veel) hogere Co2-uitstoot. Niet goed voor het broeikaseffect niet goed voor de aarde. Vraag om een ​​GreenSteering® lineair gestuurde oplegger als u wat wilt vervoeren. Bescherm de wereld  voor de volgende generaties.

Verminder NOX uitstoot

Doordat de lineaire stuursystemen van GreenSteering® de trailer dwingen om de bochten optimaal te volgen, wordt de wrijving van de banden op het wegdek tot 75% verminderd. Dit resulteert in een tot 12% lagere Nox-emissie.
Vraag uw transportbedrijf om een ​​GreenSteering® lineair gestuurde oplegger en bescherm het milieu ook voor de volgende generaties.
Hoe werkt dit?
de wrijving van de banden in een bocht is hetzelfde als tijdens het remmen met jouw voet op het gaspedaal rijden! Wat gebeurt er…..? Je hebt meer kracht nodig om jouw snelheid te behouden dus geef je meer gas. Dat wordt duur en dus in de portemonnee gevoeld. Het brandstof gebruik gaat natuurlijk omhoog. Het effect op het milieu? Veel hogere NOX uitstoot.
Precies dit gebeurt als een trailer geen GreenSteering® lineaire besturing heeft. Elke bocht vooruit en achteruit met een zogenaamde starre oplegger (dus zonder GreenSteering®) zorgt ervoor dat de banden veel wrijving met het wegdek hebben. Dit is exact hetzelfde als remmen. Energie wordt vernietigd die weer aangevuld moet worden om snelheid te behouden. Gevolg de chauffeur geeft meer gas, wat tot een (veel) hoger brandstofverbruik leidt. Dit resulteert in een (veel) hogere NOX-uitstoot. NOx-emissie kan vervelende effecten in de lucht hebben die jouw gezondheid beïnvloeden dus dat willen wij niet. GreenSteering ®  helpt actief om deze uitstoot te verminderen. Vraag om een ​​GreenSteering® lineair gestuurde oplegger als je vervoer nodig hebt. Bescherm de wereld  ook voor de volgende generaties.

Verminder het brandstofgebruik

De mechanische lineaire stuursystemen van GreenSteering® laten de oplegger de bochten optimaal te volgen. Daardoor wordt de wrijving van de banden op het wegdek tot 75% verminderd. Dit geeft  in een tot 12% lager brandstof verbruik.
Vraag uw transportbedrijf om een ​​GreenSteering® lineair gestuurde oplegger en bescherm het milieu ook voor de volgende generaties.
Hoe werkt dit?
De weerstand en wrijving van de banden in een bocht is hetzelfde als tijdens het rijden met jouw voet op de rem! Wat gebeurt er…..? De rem houdt je tegen dus je hebt meer kracht nodig om jouw snelheid te behouden. Gas geven dus. Dat wordt duur en kost geld. Het brandstof gebruik gaat natuurlijk omhoog.
Precies dit gebeurt als een starre oplegger dus zonder GreenSteering® lineaire besturing h. Elke bocht vooruit en achteruit met een zogenaamde starre oplegger (dus zonder GreenSteering®) zorgt ervoor dat de banden veel wrijving met het wegdek hebben. Dit is exact hetzelfde als remmen. De Energie wordt vernietigd dus die moet weer aangevuld worden om snelheid te behouden. Sterker het kost tot drie maal meer kracht met een starre oplegger om de trekker oplegger om de rotonde te trekken. Gevolg de chauffeur geeft meer gas, wat tot een (veel) hoger brandstofverbruik leidt tot 12 % meer. Dit resulteert in hogere brandstof rekening voor zijn baas. GreenSteering® helpt actief om het verbruik te beperken en onze schaarse bronnen te sparen. Vraag om een ​​GreenSteering® lineair gestuurde oplegger als je vervoer nodig hebt. Bescherm de wereld  ook voor de volgende generaties.

Vermindert  fijnstof uitstoot
Er is een oplossing om te helpen bij het bestrijden van fijnstof; GreenSteering® Lineaire stuursystemen voor op leggers.
De oplegger wordt gedwongen de bochten optimaal te volgen. Gevolg is veel minder wrijving van de banden op het weg dek, het wordt tot het minimum beperkt. De levensduur van de banden neemt toe tot 400%.Dit betekent veel minder fijnstof uitstoot (tot 87%). Beter voor het milieu het leven in de rivieren en de zee en daarmee voor ons allemaal.
Waarom?
Elke bocht naar voren en naar achteren met een voor een zogenaamde starre oplegger die dus het GreenSteering® lineare stuursysteem niet heeft is een marteling voor de banden.  De banden hebben dan enorme wrijving met het wegdek waardoor het loopvlak en het wegdek afslijten. Het is dan hetzelfde als remmen! Door de wrijving warmen de banden ook enorm op dat leidt tot extra slijtage.Het risico van klapbanden neemt hierdoor toe. De banden slijten snel omdat het loopvlak van de band letterlijk wordt weggeschuurd.
Kijk naar rotondes met druk vrachtwagen verkeer je ziet diepzwarte sporen. Deze sporen worden gemaakt door het afslijpsel van het banden rubber. Het slijpsel wordt deels weggeblazen als fijnstofdeeltjes die we allemaal inademen. Niet gezond maar een feit. Gedeeltelijk worden ze weggespoeld door de regen die in de goten terechtkomt en uiteindelijk via de rivieren in de zee en in de voedselketen.
GreenSteering® Lineaire stuursystemen voor trailers helpen dit probleem te bestrijden door de levensduur van de banden te verhogen tot 400% en de uitstoot van de fijnstof emissies te verlagen met 87%.
Vraag om een ​​GreenSteering® lineair gestuurde oplegger als je vervoer nodig hebt. Bescherm de wereld  ook voor de volgende generaties